Revestiments

Disposem d’un àmplia gamma de pintures per a la decoració i rehabilitació de façanes. Fes que la teva façana llueixi amb llum pròpia amb els nostres revestiments d’alta qualitat.

ANTI FISSURES

REVETÓN IMPERTRESA

flipbox-image
Revestiment elàstic antifissures a base de resines acríliques fotoreticulantes d'alta protecció i durabilitat per a façanes. Acabat llis mat. Rendiment: Fissures fins 1 mm: Consum mínim 0,45 L / m². Garantia: Fins a 10 anys.

REVETÓN NG

flipbox-image
Revestiment elàstic antifissures a base de resines acríliques fotoreticulantes de màxima protecció i durabilitat per a façanes sotmeses a condicions exigents. Acabat llis mat sedós. Rendiment: Fissures fins 1 mm: Consum mínim 0,45 L / m². Garantia: Fins a 15 anys.

MONTÓ OVALDINE

flipbox-image
Impermeabilitzant elàstic foto-reticulable, amb conservant antifloridura per a superfícies verticals. Continu, antifissures, microporós, rentable i flexible. Estable a temperatures extremes (des de -20 a 60 ºC) .Elasticidad I4 segons NORMA AFNOR 84-402/403.

JALLUT RETIJAL

flipbox-image
Pintura ideal per a la protecció i embelliment de tota classe de superfícies en maçoneria exterior. Resisteix la formació de fissures gràcies a la seva capacitat d'elongació i recuperació.

IMPERMEABILITZANTS

DURAVAL ANTIDEGOTERS

flipbox-image
Revestiment elàstic per a impermeabilització de cobertes. Propietats: Impermeabilitat a l'aigua de pluja. Transitable. Elàstic, fins i tot a canvis bruscos de temperatura. Perfecta adaptabilitat. Bona adherència sobre superfícies habituals de la construcció. Inalterable als àlcalis de ciment (insaponificable). Fàcil aplicació. Sense quitrans, asfalts ni plastificants. Resistent a la intempèrie, raigs UV i als l'ozó.

DURAVAL VERNÍS FIXADOR

flipbox-image
Vernís impermeabilitzant per a suports minerals. Impermeable a l'aigua de pluja. Transpirable al vapor d'aigua. Protegeix formant pel·lícula consolidant superficial. Bona adherència sobre les superfícies habituals de la construcció. Inalterable als àlcalis de ciment (insaponificable). Resistent a la intempèrie, raigs UV i als l'ozó. Redueix l'acció de tacat per sals solubles.

DURAVALL Vernís hidrofugant

flipbox-image
Hidrofugant per suports minerals. Propietats Principals: Excel·lent protector hidròfug. Transpirable a el vapor d'agua.Penetra en el suport i el protegeix sense formar pel·lícula. Consolidant superficial. Bona adherència sobre les superfícies habituals de la construcció. Inalterable als àlcalis de ciment (insaponificable). Resistent a la intempèrie, raigs UV i als l'ozó. Redueix l'acció de tacat per sals solubles. Producte amb Marcat CE: Protecció anticarbonatació.

MONTÓ IMPERSIL

flipbox-image
Emulsió barreja de silà i siloxà (silicones), exemptes de dissolvents. Hidrofugant invisible als l'aigua, penetrant, no altera l'aspecte de les superfícies tractades. Impedeix l'absorció de l'aigua, elevada transpirabilitat. En el cas d'aplicar una segona mà es recomana fer-ho sense que s'hagi assecat la primera.

MONTÓ TEJAMONT

flipbox-image
Impermeabilitzant elàstic fotoreticulable per a superfícies transitables de pas limitat, terrasses o cobertes. Continu, antifissures, microporós, rentable i estable a temperatures extremes (des de -20 a 60 ºC). Per garantia imprescindible l'ús de malla. Es recomana utilitzar el primer impermeabilització.

REVETÓN ANTIGOTERAS POLIURETANO

flipbox-image
Impermeabilització de cobertes inclinades, terrats, terrasses o balcons de trànsit de vianants ocasional (formigó, morter de ciment, ceràmica, metall, teules, etc.). Protecció d'alers i elements annexos en façanes o cobertes. Renovació i protecció d'antigues impermeabilitzacions. Segellat en reparacions en façanes o cobertes. Protecció impermeabilitzant d'escuma de poliuretà projectada. Impermeabilització de majors prestacions i durabilitat incorporant una armadura entre capes.

JALLUT FIBRA

flipbox-image
Revestiment elàstic a l'aigua de capa gruixuda, totalment impermeable i transpirable. Nova formulació amb fibra de vidre que li confereix unes importants prestacions: Màxima cobriment i excel·lent resistència a la intempèrie.

LLISOS I RUGOSOS

MONTÓ NEVADA

flipbox-image
Revestiment llis, de bona blancor, resistència i cobriment. Per a ús en obra blanca.

MONTÓ OVALDINE

flipbox-image
Revestiment llis de naturalesa acrílica a l'aigua de màxima qualitat i prestacions per a impermeabilització i decoració de façanes. És de bon ancoratge i impermeable a l'aigua de pluja, sòlid a la llum, permeable el vapor d'aigua, d'elevada resistència a la carbonatació, transpirable i d'excel·lent suavitat d'aplicació. Conté conservant antifloridura i antialgues. Marcat CE com a revestiment de protecció de l'formigó.

MONTÓ OVALTEX

flipbox-image
Revestiment rugós a l'aigua per a la protecció i decoració de façanes amb les màximes exigències. Destaca la seva blancor i resistència a el pas el temps. Amb conservant antifloridura.

REVETÓN ABSYDE

flipbox-image
Revestiment a base de resines siloxánicas i acríliques pures de màxima protecció, transpirabilitat i durabilitat per a façanes sotmeses a condicions exigents. Acabat llis mat. Rendiment: 8-10m²/l Garantia: Fins a 10 anys.

REVETÓN CLASSICAL

flipbox-image
Pintura mural ecològica d'aspecte mat vellutat especialment indicada en intervencions de conservació i restauració natural permetent realitzar efectes estètics i cromàtics de gran bellesa segons les tècniques tradicionals que recorden pàtines, frescos i envellits. A base de calç grassa perfectament hidratada, terres colorants, carbonat càlcic micronitzat i additius especials. Acabat llis mat.

REVETÓN COTEFILM

flipbox-image
Imprimació fixadora acrílica per a la preparació de suports a pintar a interior o exterior.

REVETÓN CUBIC

flipbox-image
Revestiment acrílic d'alta protecció i durabilitat per a façanes. Acabat texturat fi mat. Rendiment: 8-12m² / l Garantia: Fins a 10 anys.

REVETÓN KONIC

flipbox-image
Revestiment acrílic per a protecció i decoració de façanes. Acabat llis mat. Rendiment: 8-12m² / l Garantia: Fins a 5 anys.

REVETÓN Morter acrílic

flipbox-image
Revestiment llis, de bona blancor, resistència i cobriment. Per a ús en obra blanca.

REVETÓN REV-CRIL

flipbox-image
Revestiment acrílic per a protecció i decoració de façanes. Acabat llis mat. Rendiment: 8-12m² / l Garantia: Fins a 5 anys.

REVETÓN 100

flipbox-image
Revestiment 100% acrílic pur de màxima protecció i durabilitat per a façanes sotmeses a condicions exigents. Acabat llis mat sedós. Rendiment: 8-12m² / l Garantia: Fins a 5 anys.

REVETÓN SILICONE

flipbox-image
Revestiment a base de resines acríliques i siloxánicas d'alta protecció, transpirabilitat i durabilitat per a façanes. Acabat llis mat. Rendiment: 8-12m² / l Garantia: Fins a 10 anys.

REVETÓN SIMILAR

flipbox-image
Revestiment acrílic d'alta protecció i durabilitat per a façanes. Acabat llis mat. Rendiment: 8-12m² / l Garantia: Fins a 7 anys.