Disolvents

MONTÓ SIMIL AIGUARRÀS

flipbox-image
Regulador de la viscositat d'aplicació en les pintures on es recomana el seu ús. Neteja d'eines en els productes recomanats. Substitut de l'Aiguarràs.

MONTÓ DISOLVENT NETEJA

flipbox-image
Neteja d'eines en els productes recomanats.

MONTÓ DISOLVENT CLOROCAUCHO

flipbox-image
Regulador de la viscositat d'aplicació en les pintures on es recomana el seu ús. Neteja d'eines en els productes recomanats. Específic per a la dilució de pintures a l'clorocautxú.

MONTÓ DISOLVENT EPOXI

flipbox-image
Regulador de la viscositat d'aplicació en les pintures on es recomana el seu ús. Neteja d'eines en els productes recomanats.

MONTÓ DISOLVENT NITRO

flipbox-image
Regulador de la viscositat d'aplicació en les pintures on es recomana el seu ús. Neteja d'eines en els productes recomanats.

MONTÓ DISOLVENT POLIURETÀ

flipbox-image
Regulador de la viscositat d'aplicació en les pintures on es recomana el seu ús. Neteja d'eines en els productes recomanats.

MONTÓ DISOLVENT SINTÈTICS I GRASSOS

flipbox-image
Regulador de la viscositat d'aplicació en les pintures on es recomana el seu ús. Neteja d'eines en els productes recomanats. Substitut de l'Aguarrás.

MONTÓ DISOLVENT SENSE OLOR

flipbox-image
Neteja d'eines en els productes recomanats. Regulador de la viscositat d'aplicació en les Pintures Tixoway antifums i Tixoway Antihumitat.

MONTÓ DISOLVENT UNIVERSAL

flipbox-image
Regulador de la viscositat d'aplicació en les pintures on es recomana el seu ús. Neteja d'eines en els productes recomanats. Imprimacions. Esmalts assecat ràpid. Pintures a l'Clorocautxú. Laques nitrocelulósicas pigmentades i transparents. Específic per a l'aplicació a pistola.