Kinkolor | Altres productes

Altres productes

Kinkolor t’ofereix una gran varietat de productes. Sigui el que sigui el que necessitis… ho tenim!

MONTÓ SIMIL AIGUARRÀS

flipbox-image
Regulador de la viscositat d'aplicació en les pintures on es recomana el seu ús. Neteja d'eines en els productes recomanats. Substitut de l'Aiguarràs.

MONTÓ DISOLVENT NETEJA

flipbox-image
Neteja d'eines en els productes recomanats.

MONTÓ DISOLVENT CLOROCAUCHO

flipbox-image
Regulador de la viscositat d'aplicació en les pintures on es recomana el seu ús. Neteja d'eines en els productes recomanats. Específic per a la dilució de pintures a l'clorocautxú.

MONTÓ DISOLVENT EPOXI

flipbox-image
Regulador de la viscositat d'aplicació en les pintures on es recomana el seu ús. Neteja d'eines en els productes recomanats.

MONTÓ DISOLVENT NITRO

flipbox-image
Regulador de la viscositat d'aplicació en les pintures on es recomana el seu ús. Neteja d'eines en els productes recomanats.

MONTÓ DISOLVENT POLIURETÀ

flipbox-image
Regulador de la viscositat d'aplicació en les pintures on es recomana el seu ús. Neteja d'eines en els productes recomanats.

MONTÓ DISOLVENT SINTÈTICS I GRASSOS

flipbox-image
Regulador de la viscositat d'aplicació en les pintures on es recomana el seu ús. Neteja d'eines en els productes recomanats. Substitut de l'Aguarrás.

MONTÓ DISOLVENT SENSE OLOR

flipbox-image
Neteja d'eines en els productes recomanats. Regulador de la viscositat d'aplicació en les Pintures Tixoway antifums i Tixoway Antihumitat.

MONTÓ DISOLVENT UNIVERSAL

flipbox-image
Regulador de la viscositat d'aplicació en les pintures on es recomana el seu ús. Neteja d'eines en els productes recomanats. Imprimacions. Esmalts assecat ràpid. Pintures a l'Clorocautxú. Laques nitrocelulósicas pigmentades i transparents. Específic per a l'aplicació a pistola.

VERNÍS ACRÍLIC

flipbox-image
368/5000 Aerosol de vernís a base de resines acríliques termoplàstiques a el dissolvent. Amb un assecat ultra-ràpid, la seva principal funció és la de protegir i ennoblir diferents superfícies. Disponible en acabat brillant, setinat i mat. Es pot aplicar sobre multitud de materials amb l'objectiu d'augmentar la seva protecció superficial i, a el mateix temps, realçar la seva brillantor.

GOTELÉ

flipbox-image
Aerosol que conté un producte formulat a base d'una exclusiva dispersió de poliuretà, que imita de forma fàcil i senzilla l'estructura del gotejat. Ideal per a la renovació i reparació d'aquest tipus d'estucat.

PINTURA ESPRAI BORRABLE

flipbox-image
Aerosol de pintura base aigua de ràpid assecat, alta opacitat i acabat mat. Usos: Marcatges temporals sobre superfícies no poroses (construcció, esdeveniments esportius, decoració cinematogràfica, jocs infantils, decoracions temporals ...) i situacions que requereixin pintura en esprai de fàcil eliminació posterior. Resistent a la manipulació. No s'empolvora. S'elimina fregant amb un drap humit o aigua a pressió.

PINTURA GALVANITZADA ZINC

flipbox-image
Esmalt acrílic vinílic d'assecat molt ràpid, formulat amb resines d'altíssima qualitat i pols de zinc laminar micronitzat. Molt adequat per al pintat de maquinària de tota mena, així com estructures de ferro que requereixin una manipulació gairebé immediata després de ser pintades.

PINTURA LUMINISCENT

flipbox-image
Aerosol de pintura base aigua composta per pigments que es carreguen amb la llum en un curt espai de temps, per emetre-la en absència de la mateixa durant un llarg període de temps.

ESPRAI COLORS RAL

flipbox-image
Esprai de pintura acrílica de base dissolvent. Capacitat 400 ml. Acabat Brillant. Carta de colors: 42 Colors RAL

CARTA DE COLORS RAL ESPRAI COLORS

AGUAPLAST STANDARD

flipbox-image
Proporciona un acabat fi, dur i de gran qualitat, apte per a qualsevol tipus de pintura plàstica, papers pintats, ... Fàcil de preparar. S'aplica còmodament a plana. Polit ràpid i senzill. Redueix i homogeneïtza l'absorció de el suport, estalviant pintura. Bona adherència. Assecat ràpid. No minva en l'espessor recomanat.

AGUAPLAST RENOVACIÓ

flipbox-image
Extraordinària adherència fins i tot sobre suports poc absorbents sense necessitat d'eliminar-les: pintures setinades, rugoses o texturades, gotelé, pintures a l'oli. Es poden aplicar capes consecutives sense esperar que s'assequi l'anterior. Aplicable en capa gruixuda amb mínima minva. Fàcil de preparar. S'aplica còmodament a plana i espàtula. Acabat fi, dur i de gran qualitat, apte per a qualsevol tipus de decoració. Assecat ràpid.

AGUAPLAST FIBRA

flipbox-image
Tapa esquerdes i fissures amb moviment. Reforçat amb fibra de vidre. Camps d'aplicació: Aplicable en exterior i interior sobre formigó, ciment, guix, pintures plàstiques, fusta. Segellat i armat de fissures i esquerdes dinàmiques. Substitut de cintes elàstiques. Lliscat de façanes fissurades.

GUIX

flipbox-image
Producte indicat per a fixació de marcs de portes i finestrals, encastats de caixes elèctriques, retapado de forats, reparacions d'obra. Ideal per a aplicacions directes en arrebossats de paleta, fixació de marcs de porta i finestrals, encastats de caixes elèctriques, retapado de forats, reparacions, etc. Enduriment ràpid. Gran finor i blancor. Conservació: 6 mesos dins del seu envàs original i a el resguard de la humitat.

REVETÓN MORTER WALL-TERM PRO

flipbox-image
Morter polimèric en pols per a ancoratge de plaques EPS i realització de capa base d'acabats de el Sistema d'Aïllament Tèrmic WALL-TERM.

SIKACRYL S

flipbox-image
Sikacryl® S és un segellador acrílic monocomponent, per junts amb baix moviment, per a farciment de fissures tant en interior i exterior. No despenja, es pot aplicar sense imprimació, bona adherència a la majoria dels materials de construcció, pintable i roman elàstic en un ampli rang de temperatures. Capacitat de moviment ±7,5%.

B-29 MASSILLA PLÀSTICA

flipbox-image
Producte indicat per a la realització de petites reparacions, retapado de petits forats, ratlles, marques, etc. Ideal per renovació de fons vells i reparació de ratlles, cops i microfissures. Excel.lent treballabilitat. Fàcil d'allisar i polir. Color extrablanc. No despenja. No repel·leixi. Gran poder de cobriment. Conservació: 12 mesos dins del seu envàs original i a el resguard de la humitat.

VALENTINE MASSILLA PLÀSTICA BLANCA

flipbox-image
Reparador acrílic per a petits defectes superficials i esquerdes en fusta i materials de construcció.

FELTON MASSILLA DE POLIÈSTER

flipbox-image
Massilla fibra de vidre: Massilla a força de resina de polièster i càrregues especials com fibra de vidre. Per a la reparació de grans desperfectes, on es precisa una càrrega important, i per a la reparació de base de vetroresina, com ara isotèrmics. Fàcil escatat. Color gris verdós. Presentació: 250gr i 775gr.

MONTÓ PLASMONT

flipbox-image
Massilla en pasta a l'aigua, a punt per al seu ús, facilitat d'aplicació i blancor.

MONTÓ FIBRAELÀSTIC

flipbox-image
Massilla superelástica impermeabilitzant a l'aigua amb fibres llista per al seu ús, per al tractament específic d'esquerdes i fissures.

RUALAIX LEGNOSTUC

flipbox-image
Massilla amb fibres micronitzades naturals, ideal per allisar, retapar i segellar superfícies de fusta. Excel.lent treballabilitat i capacitat de farciment. Facilitat d'allisat i polit. Bona adherència. Pel·lícula superficial d'extremada duresa. 14 colors: blanc, faig, pi clar, pi, cirerer, roure, castanyer, teca, sapelly, caoba, noguera, noguera clar, cendra i wengué. Conservació: 12 mesos en envàs original i a resguard d'humitat.

Rualaix Express RX-110E

flipbox-image
Lliscat multisuport d'enduriment i assecat ràpid. Docilitat d'aplicació. Aplicable en capa fina i gruixuda. Màxima adherència fins i tot sobre suports poc absorbents. Acabat final molt resistent. Fàcil de polir. Color extrablanc. Conservació: 6 mesos dins del seu envàs original. Ideal per: Renovació i retapado d'esquerdes i imperfeccions.

Rualaix Etiqueta blava RX-116

flipbox-image
Lliscat d'enduriment ràpid. Assecat normal. Sense minva ni cuarteos. Additivat amb agents anticracking. Aplicable en capa fina i gruix. Fàcil de polir. Docilitat d'aplicació. Conservació: 6 mesos dins del seu envàs original. Ideal per: Retapado de juntes d'unió entre plaques. Encolat de molduras.Retapar esquerdes i buits no estructurals.

Rualaix Profix RX-131

flipbox-image
Lliscat de renovació i farcit de gran adherència. Ideal per: Allisat de parets de gotejat. Renovació de parets pintades. Omplir imperfeccions i fissures desactivades amb mínima minva.

Rualaix STANDARD ULTIMATE RX-132

flipbox-image
Arrebossat d'interior, presentat en forma de pols blanca. Ideal per: Retapar fissures i microfissures; esquerdes sense moviment i de caràcter no estructural. Anivellat de parets amb irregularitats, parets noves. Allisat i arrebossat de parets amb petits defectes.

Rualaix X-TER R RX-201

flipbox-image
Lliscat d'exterior per a reparació de tot tipus de desperfectes de paleta. Enduriment mitjà. Docilitat d'aplicació. Aplicable en capa fina i gruixuda. Gran adherència. Producte fibrat i hidrofugat. Gran poder de càrrega a cada mà. Conservació: 12 mesos en el seu envàs original. Ideal per: Retapar buits i cavitats sobre fons absorbents. Per ser emprat per a l'ancoratge d'estructures en façanes.

Rualaix Exteriors RX-200

flipbox-image
Lliscat d'enduriment lent. Docilitat d'aplicació. Aplicable en capa fina i gruixuda. Conservació: 12 mesos en el seu envàs original. Ideal per: Retapar fissures i microfissures. Retapar esquerdes sense moviment i de caràcter no estructural. Allisat i arrebossat de parets a l'exterior.

Rualaix FIBROLASTIC RX-406

flipbox-image
Massilla elàstica microfibrada. Acabat texturat. Excel·lent tixotropia. Mínima minva. Gran adherència. Allisat sense migració de fibra a la superfície. Flexible independentment de la temperatura. Conservació: 12 mesos en el seu envàs original i a el resguard de la humitat. Ideal per: Omplir i segellar fissures i esquerdes en sostres i façanes subjectes a moviments.

Rualaix FIBROLASTIC G+ RX-406G+

flipbox-image
Massilla elàstica microfibrada. Acabat texturat gruixut. Excel·lent tixotropia. Mínima minva. Gran adherència. Allisat sense migració de fibra a la superfície. Altament flexible independentment de la temperatura. Conservació: 12 mesos en el seu envàs original i a el resguard de la humitat. Ideal per: Omplir i segellar fissures i esquerdes en sostres i façanes subjectes a moviments.

Malla especial arrebossat RG102

flipbox-image
Malla de fibra de vidre àlcali resistent, indicada per a recobriments exteriors, compatibles amb qualsevol sistema. Preveu la formació d'esquerdes i fissures sent especialment resistent als atacs externs.

Malla especial pintura RG104

flipbox-image
Malla de fibra de vidre indicada especialment per al reforç de revestiments de parets i cobertes, augmentant la resistència a la fissuració.

Crea Chalk paint

flipbox-image
Pintura a l'aigua efecte guix per a la restauració i decoració de mobles, creant moderns efectes Vintage, envellits o Decapé.

Crea Chalk paint plus

flipbox-image
Pintura a l'aigua exterior d'efecte guix per a la restauració i decoració de mobles, creant moderns efectes vintage, envellits o decapé.

Crea cera Chalk paint Esprai

flipbox-image
Pintura mat per a la decoració de mobles o qualsevol material on es requereixi una pintura mat d'alta qualitat.

Crea cera Chalk paint

flipbox-image
Cera transparent incolora a base de ceres naturals per a la protecció i manteniment de suports decorats amb Crea Chalk Paint.

Amb la garantia de les marques pioneres al sector